CCT

 

OK Callbook platný 
před 1.5.2005
 

Přihláška pro radioamatéry uvedené v tomto CBA.

Formulář písemné přihlášky  ke stažení ve formátu Word, PDF , a htm.

Diplom W-CCT-M

Podmínky a výsledky contestu CCT

Seznam členů je zde

Upozornění: Zápis o vykonané telegrafní zkoušce se do nového HAREC neprovádí, ale na základě žádosti vydá ČTÚ samostatné potvrzení! 

Přidat k oblíbeným

Zajímavé články o telegrafii a odkazy

Generátor loga je zde

Klub certifikovaných telegrafistů

Club of Certified Telegraphists

  klic.gif  

Dne 1.května 2005 vstoupila v platnost nová vyhláška, z níž pro radioamatéry vyplynula nová skutečnost, a to, že již nebudou muset skládat zkoušky z příjmu a vysílání telegrafních značek. Již nemusí nikdo, kdo nechce, se podrobit náročnému výcviku, pro který bylo zapotře;bí velkého úsilí, sebezapření, píle a nesmírně pevné vůle. Ne každému se to podařilo, zejména pokud byl sám jen se svojí vytrvalostí. Ale ani vojenský výcvik nebyl procházkou růžovým sadem, mnozí radioamatéři právě vojenskému drilu za svou dovednost vděčí. Telegrafii a patrně celému radioamatérství je prorokován postupný zánik, náhrada jinými aktivitami poskytujícími uspokojení rychleji a bez nesnází, dnes většinou ve spojení s osobním počítačem a internetem..

             Proto je zakládán klub těch, kteří touto strastiplnou cestou dokázali projít a zvítězit, splnit požadavky zkušební komise a získat o tom doklad. Od 1.5.2005 mají všichni koncesovaní radioamatéři stejnou, nejvyšší třídu, byť stěží prošli testy na nejnižší třídu a telegrafní značky třeba nikdy neslyšeli. Nestyďme se za svou znalost telegrafie, byť je nás menšina a nikdy to již nebude jinak.

Předpokládané aktivity: Vydávání diplomu za CW QSO s určitým počtem členů CCT, pořádání CW závodu, ve kterém budou členové CCT jako násobiče, propagace CW provozu.

 

 

Stanovy

Klubu certifikovaných telegrafistů ( CCT )

  1. CCT klub je klub radioamatérů, kteří dokázali složit telegrafní zkoušku  před státní komisí resp. před administrací své země. Členem klubu může být pouze fyzická osoba.
  2. Členství v klubu je dobrovolné.
  3. Členství v jiných klubech není podmínkou ani překážkou pro členství v CCT.
  4. Člen klubu souhlasí se zveřejněním své značky v seznamu členů klubu.
  5. Člen klubu může ukončit své členství bez udání důvodu.
  6. Členství je bezplatné, členové si pouze hradí  případné poštovné např. prostřednictvím IRC kupónů či SASE.
  7. Klub neposkytuje žádné další údaje o svých členech mimo seznamu volacích značek.
  8. Člen klubu bude vyloučen, pokud se prokáže, že údaj o vykonané telegrafní zkoušce je nepravdivý. Vyloučení bude zveřejněno.
  9. Člen klubu má právo používat logo klubu doplněné o své členské číslo.
  10. CCT nenese odpovědnost za aktivity svých členů ani o tom neshromažďuje informace.

Poznámky:

Žadatel o členství musí kromě přihlášky doložit složení telegrafní zkoušky. U českých radioamatérů stačí kopie koncese vydané před 1.květnem 2005 s přidělenou třídou C, B nebo A.  Na kopii koncese může být rodné číslo učiněno nečitelným. Žadatelé, kteří pravdivě uvedli svou třídu v dotazníku ČRK a jsou uvedeni s touto třídou v callbooku vydaném před 1.5.2005, nemusí kopii koncese posílat.  U zahraničních žadatelů musí být mimo to přiložena kopie povolovacích podmínek, ze  které plyne, že žadatel tuto zkoušku musel absolvovat.  Žadatel posílající přihlášku poštou si musí hradit zpětné poštovné formou SASE či IRC.

Počet návštěv tohoto webu:

Zakladatel klubu ("kdo za tím stojí") : OK1SRD

czech spain engl germ

Valid HTML 4.01 Transitional