Výsledková listina 6. (posledního) ročníku CCT závodu 2011

Poř.Callbody
1. OK1DQP 8 x 4 = 32
OK2SAR 8 x 4 = 32
3. OK1DOL 7 x 4 = 28
OK2IU 7 x 4 = 28
5. OK4RQ 7 x 3 = 21
6. OK1FKD 6 x 3 = 18
7. OM7AT 5 x 2 = 10
8. OK1SRD 3 x 2 = 6
Závodu se zůčastnili  ješte OK5IM.
V denících se objevili ještě dvě další značky, ale pouze jednou, takže
tato spojení nebyla uznána.

Vyhodnotil Pavel OK1DRQ