klic0.gif (13672 bytes)

Přihláška do klubu certifikovaných telegrafistů

CALL:.................................

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

 


  1. CCT klub je klub radioamatérů, kteří dokázali složit telegrafní zkoušku  před státní komisí resp. před administrací své země. Členem klubu může být pouze fyzická osoba.
  2. Členství v klubu je dobrovolné.
  3. Členství v jiných klubech není podmínkou ani překážkou pro členství v CCT.
  4. Člen klubu souhlasí se zveřejněním své značky v seznamu členů klubu.
  5. Člen klubu může ukončit své členství bez udání důvodu.
  6. Členství je bezplatné, členové si pouze hradí  případné poštovné např. prostřednictvím IRC kupónů či SASE.
  7. Klub neposkytuje žádné další údaje o svých členech mimo seznamu volacích značek.
  8. Člen klubu bude vyloučen, pokud se prokáže, že údaj o vykonané telegrafní zkoušce je nepravdivý. Vyloučení bude zveřejněno.
  9. Člen klubu má právo používat logo klubu doplněné o své členské číslo.
  10. CCT nenese odpovědnost za aktivity svých členů ani o tom neshromažďuje informace.


Souhlasím se stanovami klubu a prohlašuji na svou čest, že jsem složil předepsanou zkoušku z příjmu a vysílání morseovy abecedy před úřední komisí své země.

Dne:

Podpis:

Přihlášku poslat na adresu: Ing. Josef Šroll, Sokolovská 2731, 53002 Pardubice